Så skrev signaturen T.Z i Kommunalarbetaren 1-2 1920. Tidningen och förbundet fyllde 10 år och storstrejken 1909, som kraftigt skadat den fackliga rörelsen fanns kvar i färskt och sårigt minne. Agitationen för att förmå arbetarna att gå med i Kommunal dominerade det första numret av tidningen och hela det första decenniet.

När förbundet den 23 januari firar sitt 90-årsjubileum finns återigen agitationen med som en grundsten.

De unga, de tillfälligt anställda, de som jobbar i privata företag och andra som av olika skäl inte är med i facket behöver nås med budskapet att gamla fackliga grundvärderingar som trygghet, rättvisa och solidaritet har sin plats även i det nya årtusendet. Björn Gustavsson, nationalekonomisk forskare och expert på inkomstfördelning, intervjuades i Dagens eko nyligen. Hans studier visar att när facket är starkt blir det också jämnare inkomstfördelning.

SVERIGE ÄR ETTtydligt exempel, trots en viss försämring under senare år. Att se till att vi får en jämn inkomstfördelning är ett fackligt uppdrag som är precis lika viktigt inför 2000-talet.

Kommunals medlemmar är också, i betydligt högre grad än ett genomsnitt av svenska folket präglade av värderingar som kollektiv trygghet, rättvisa, jämställdhet och medkänsla. Det visar en studie av vårdanställda kommunalares värderingar utförd av företaget Kairo Future AB Det här är inga gammaldags värderingar, utan bär långt in i nästa sekel.

MEN I SYNEN I på hur jobbet ska utformas befinner sig de flesta på väg mot mer individuella frihetsvärden. De anser att yrkesrollen i framtiden ska bli mer ansvarsfull, mer kvalificerad, mer specialiserad, mer självständig och även mer kravfylld.

Detta beskriver en tid i förändring. Men facket i Sverige har blivit starkt just genom att både gilla förändring och rättvisa.

Kommunal är genom sina satsningar på delaktighet och ansvar genom KomAn-projekt, de nya yrkesråden, genom högskoleutbildningar och kompetensstrategier beredda att ta tillvara de nya behoven av utveckling. Kommunalarna vill bli mer exklusiva, mindre utbytbara, de vill växa och utvecklas och respekteras för det de vill och kan. Ett fack som bejakar dessa drömmar har alla chanser att gå emot målen hur starkt och säkert som helst.

(Kommunalarbetaren 1/2000)