Vårdförbundet på Akademiska Sjukhuset har drivit kravet om sänkt arbetstid på natten. Förbundet vill att 70 procents arbete räknas som en heltid.

Sjukhusledningen har istället ensidigt beslutat att medlemmar i Vårdförbundet får en halv månadslön extra efter sex månader med nattjänstgöring.

Vårdförbundet låter sig inte nöja med det utan fortsätter att driva kravet om sänkt arbetstid. Landstingets personalutskott har inlett överläggningar om det med Vårdförbundet och Kommunal.

Men att Kommunals medlemmar inte omfattas av lönebonusen retar Anna Sundeqvist-Sten, undersköterska på förlossningsavdelningen.

— I första hand vill vi liksom nattsköterskorna ha sänkt arbetstid.

Hon hänvisar till professor Torbjörn Åkerstedt som säger att det är hälsovådligt att arbeta mer än 29 timmar i veckan för dem som arbetar natt. Med dagens arbetsscheman och tjänstgöringsgrader är det enligt henne få som har råd att arbeta så lite. Därför är många beredda att arbeta övertid.

— Om nu sjukhusledningen ensidigt beslutar om nattbonus så borde det gälla alla, säger hon.

Anna Sundeqvist-Sten tycker att Vårdförbundets medlemmar har varit driftiga och duktiga på att driva sina krav. Nu tycker hon att det är dags att undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena också börjar märkas. Och de har redan beslutat att träffas i sjukhusets kafeteria varje onsdagskväll i jämna veckor.

Vid den första träffen beslutades att undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena ska kartlägga arbetstiden i andra landsting. De ska också driva sina krav offentligt. Tidningarnas insändar- och debattsidor ska få material från dem.

— Vi vill visa att vi finns och att våra krav är lika rimliga som nattsjuksköterskornas, säger hon.

Undersköterskorna har även talat om att inte arbeta övertid om den inte blir beordrad. Detta för att visa att det är ont om undersköterskor.

— Sjukhusledningen borde vara rädd om den personal som finns, säger Anna Sundeqvist-Sten.

Sjukhusdirektören Göran Stiernstedt säger att bonusen inte ska uppfattas som en belöning för utförd prestation utan som ett medel för att få personal att stanna kvar.

— Vi har problem med att få nattsjuksköterskor och att få dem att stanna kvar. Någon sådan brist har vi inte när det gäller undersköterskor.
Bör behandlas lika

Personallandstingsrådet Agneta Kyller (s) tycker att alla som arbetar natt bör behandlas på samma sätt. Men hon vill inte med det lova att även undersköterskorna ska få samma nattbonus som sjuksköterskorna.

— Vi får diskutera det och andra kostnader i de överläggningar som nu förs med Vårdförbundet och Kommunal om arbetstiderna för dem som arbetar natt, säger hon.