Informationschefen Tomas Philipp säger att meddelarfriheten även i fortsättningen ska tillämpas. Den är inskriven i grundlagen och garanterar alla offentligt anställda rätt att tala med medierna utan att arbetsgivaren får forska efter vem som är källan. Meddelarfriheten gäller inte vid privata företag. Akutsjukhuset S:t Göran i Stockholm såldes förra året till Bure Hälsa och Sjukvård.

— Men vi kommer ändå att försöka efterleva lagen så långt det är möjligt vid sjukhuset. Enda undantaget gäller börspåverkande information om ekonomiska och strategiska uppgifter. Meddelarfriheten är viktig vare sig sjukvården bedrivs offentligt eller privat, säger Tomas Philipp.

Enligt den nya massmediepolicyn får alla anställda själva avgöra om de vill uttala sig för massmedia. Något tillstånd behövs inte från sjukhusledningen eller verksamhetschefer.

Rekommendationen är ändå att alla kontakter med media ska rapporteras till informationsstaben som Tomas Philipp basar för. Den ska då kunna ge den anställde råd inför kontakterna med journalisterna.

— Men vi kommer som sagt inte att forska efter källan eller straffa någon som inte följer rekommendationen, säger han.

När den nya massmediepolicyn presenterades tolkades den av vissa anställda som att meddelarfriheten inte längre gällde.

— Vi ville bara informera om att lagen formellt endast gäller för offentligt anställda. Men vi tänker inte sätta munkavle på de anställda eller skrämma dem till tystnad. Därför har vi gått ut med ett förtydligande.

Enligt Arbetsdomstolen kan det vara illojalt och saklig grund för avsked om en privat anställd offentligt kritiserar sin arbetsgivare. Tomas Philipp försäkrar att ingen vid S:t Görans sjukhus kommer att betraktas som illojal för att denne utnyttjar sin yttrandefrihet.

— Att säga sin mening till en journalist är inte illojalt om det inte handlar om att avslöja information om ekonomiska och strategiska uppgifter.