Under trettonhelgen blev avtalet för de anställda i Svenska kyrkan klart. Kommunal blir först med att skriva på, men avtalet blir gemensamt för alla anställda i Svenska kyrkan. Förslaget behandlas i dagarna av Kommunals förbundsstyrelse.

När kyrkan inte längre är statskyrka har de anställda inte den yttrande- tryck- och meddelarfrihet som de haft som offentliganställda. Nu ska fack och arbetsgivare tillsammans utforma regler för de anställda som ska ge samma skydd. I väntan på det ska de gamla rättigheterna gälla fullt ut
.
— Skrivningen är tydlig, vi är nöjda med den, säger Lasse Thörn, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Andra nyheter i avtalet:

  • Det blir ett extra lönepåslag för 2000. (Det gamla löneavtalet gäller annars till mars 2001.)
  • De som vid årsskiftet hade en tillsvidareanställning grupp 1 får från årsskiftet en lönehöjning med en procent på den fasta kontanta lönen (ej fasta lönetillägg). Höjningen gäller också säsongsanställda som arbetade 1999 och som återkommer 2000.
  • Personalutvecklingsavtalet har utvecklats, och begreppet ”anställd” omfattar nu också tillsvidareanställda grupp 2 och säsongsanställda. Ett nytt kapitel som handlar om skyldigheten att arbeta aktivt mot diskriminering har införts. Arbetsgivaren ska också ha en plan mot sexuella trakasserier.

Det har gått ganska trögt med att arbeta med individuell löneutveckling inom kyrkan. Nu finns stöd i personalutvecklingsavtalet för det arbetet.