Länstrafiken i Västerbotten har ställt som krav i upphandlingen att bussarna ska vara anpassade för handikappade och allergiker. Endast dubbeldäckarna klarar de krav som ställs på komfort för långfärdstrafik, enligt länstrafiken.

— Det ska vara låggolv med plats för rullstolar och enskilda kupéer för allergiker.

Dubbeldäckarna är typgodkända för passagerartrafik. Roland Jonsson säger att det vore orimligt att kräva av länstrafiken i Västerbotten att ifrågasätta detta typgodkännande.

— Dubbeldäckarna används också som turistbussar utan någon debatt om att de kan blåsa av vägen. Vad vi har gjort är att inreda dessa bussar så att de klarar våra krav på handikappanpassning. Det påverkar inte stabiliteten.

Roland Jonsson säger att dubbeldäckarna är 50-60 centimeter högre än andra bussar men att de ligger tyngre på vägen.

Vägverket utreder dubbeldäckarnas trafikfarlighet efter en olycka i Uppsala förra året.

— Vi avvaktar den utredningen. Men innan den är klar vill jag säga att ingen har på något sätt kunnat visa att tyngdpunkten har förskjutits så att bussarna kan blåsa av vägen.

Roland Jonsson tillägger att ansvaret för om bussarna ska köra i hård vind eller inte ligger hos chauffören.

— Vi stöttar dem helhjärtat om de beslutar sig för att inte köra. Vi kan inte sitta vid vårt kontor och avgöra om det är lämpligt att köra över fjället eller inte. Men ett sådant beslut handlar inte om att dubbeldäckarna är farliga. Även enkeldäckare och vanliga personbilar får problem i hård vind och halka, säger han.