Vi har knappast några arbetslösa i Solna utom långtidsarbetslösa som inte kan placeras. Vi har snarast en överhettad arbetsmarknad. Solna har den största nybyggnationen av bostäder och inflyttning av företag i Sverige. Kommunen har heller inte avskedat någon i år, säger han.

När det gäller de kommunala bostadsföretagen är Solna kommun beredd att sälja allt, säger han. Det gäller för varje hyresgäst att räkna på om det lönar sig att bilda bostadsrättsförening och köpa bostaden. Men annars har man rätt att bo kvar som hyresgäst, vill han påpeka.

Kommunen ska spara 17 miljoner kronor på barnomsorgen under en tvåårsperiod. Daghem läggs ned och barn flyttas över till andra daghem.

— Antalet barn i förskolan minskar medan antalet skolbarn ökar. Jag tror att det är 400 barn färre på daghemmen. Kostnaden för dem för vi över till skolan. Vi inför också en avgift som bygger på hur många timmar man har barnet på daghem.

Kommunals sektionsordförande i Solna Lars Ohlsson beskriver Solna som en kommun utan grundläggande principer för en god personalpolitik och utan långsiktiga mål. Det är rent kaos, tycker han.

— Det enda målet är att allt ska privatiseras. Det finns ingen kontroll av hur de egna verksamheterna och de entreprenader vi har i dag fungerar, inga resurser för att utveckla kvaliteten. Kommunen lever ur hand i mun.

Stämningen bland kommunalarna i kommunen är uppgiven, anser Lars Ohlsson. På den tekniska sidan vet de anställda att de antingen blir uppsagda eller får gå över till en ny arbetsgivare. Möjligheten att omplacera krymper på grund av kommunens privatiseringar.