Medan en del människor är arbetslösa gör andra inget annat än jobbar.
I boken ”Fångad av arbete” (Natur och Kultur) berättar Lena Nevander Friström om arbetsnarkomani och ger tips om hur man kan få balans mellan arbete, familj och egna behov. En arbetsnarkoman har, enligt henne, ett omättligt behov av att bli bekräftad, att få andras hyllningar och att vara oumbärlig. Han eller hon tror att det är omöjligt att säga nej annat än till sin familj. Arbetsnarkomaner blir beroende av stress och får precis som alkoholister abstinensbesvär vid helger. De klarar inte av att kasta almanackan och bara vara. Det pris de betalar är att de till slut blir utbrända och inte ens orkar umgås med andra. I värsta fall ger familjen upp också.
Arbetsnarkomanen är precis som alkoholmissbrukaren ofta ovillig att se verkligheten och måste själv komma till insikt om följderna. I boken får de lära sig att planera in tid även för familj och vänner, tänka framåt och bryta mönstret.