Från den 1 februari tar Falck över ambulansverksamhet från MT-ambulans och Samariten i Stockholm. Kommunal har träffat ett avtal med Falck som ger ambulanssjukvårdarna minst 480 kronor mer i månaden.

En grupp ambulanssjukvårdare inom MT-ambulans kräver minst 1 000 kronor mer i månaden.

— Vi borde ha en grundlön på 15 500-16 000 kronor i månaden med tanke på vår kompetens, säger Lars Kainheden som ingår i den grupp som nu vill förhandla själva med den nye arbetsgivaren.

Lars Kainheden säger att om han inte får en bättre lön tänker han inte acceptera erbjudandet att byta arbetsgivare till Falck Ambulans.
Peter Johansson, arbetsplatsombud i det distrikt som Lars Kainheden tillhör, säger att protesterna mot avtalet snarare är ett försök att hindra Falck Ambulans att ta över.

— Lars Kainheden är stationschef och lojal med MT-ambulans. Han har aldrig sagt ett ord om våra låga löner förrän nu, säger Peter Johansson.

Det håller inte Lars Kainheden med om.

— Att jag är stationschef har inget med min syn på lönerna att göra. Övergången till en ny arbetsgivare innebär däremot ett guldläge som Kommunal har missat, säger Lars Kainheden.

Peter Johansson har ändå svårt att förstå dem som på grund av avtalet vägrar att acceptera Falck som ny arbetsgivare.

— Alla får ju högre grundlön än hos MT-Ambulans. Falck känns också mer seriös som arbetsgivare, säger Peter Johansson som nu byter arbetsgivare för femte gången sedan upphandlingarna inleddes i början av 90-talet.