Två små flickor har hållits inlåsta av sina föräldrar sedan födseln. Av omsorg hävdar deras far, en fattig 65-årig man som liknar vid blommor — de vissnar om de utsätts för solljus. När grannarna klagar till de sociala myndigheterna blir fallet (en autentisk händelse) uppmärksammat i hela Iran.

När filmaren Samira Makhmalbaf läste om familjen bestämde hon sig för att göra en film om flickornas första steg ute i omvärlden. Med tillstånd från föräldrarna följer hon vad som händer när de för första gången får kontakt med barnen ute på gatan, det första besöket i den närliggande fruktaffären. Med sin kamera skildrar hon också fadern och den blinda, skygga moderns vanmakt i kontakten med socialarbetarna som kräver att flickorna ska få träda ut i världen.