Mål: Att ge anställda den sysselsättningsgrad de vill ha, att minska antalet vikarier och timanställda, att säkra rekryteringen för framtiden.
Omfattning: Alla anställda inom äldreomsorg, omsorg och psykvård i Markaryds kommun.

Arbetsmetod: Alla tillfrågas om vilken sysselsättningsgrad de önskar. Under en resursenhet läggs en långtidspool med 15 tillsvidareanställda, som får den sysselsättningsgrad de önskar, en korttidspool för vikariat under 14 dagar, med 15 tillsvidareanställda, också med den sysselsättningsgrad de vill ha samt 2 000 kr mer i månaden. Alla övriga tillsvidareanställda arbetar så många timmar de vill. Alla kan ändra sin sysselsättningsgrad, uppåt eller nedåt, med tre månaders varsel. Det finns ingen garanti för att man får jobba kvar på ett och samma ställe.
Tid: Markarydsmodellen är inget projekt. Beslut togs i maj i år av kommunfullmäktige, det konkreta arbetet med reformen började i augusti och är införd från den första oktober.

Finansiering: Den totala sysselsättningsgraden fick inte öka.
Förändringarna ryms inom budgetramarna. Arbetsplatserna köper tjänster av poolerna och interndebiteras. Stora besparingar görs genom att timanställningar och vikariat minskat mycket.