KA distribueras till över en halv miljon hushåll i hela landet. Tidningen är ett fantastiskt verktyg om man vill nå ut riktigt brett, 80% av läsarna är kvinnor, de flesta i åldrarna 35-54 år.

Tidningen upplevs som mycket trovärdig vilket givetvis även gynnar annonsörerna. I genomsnitt läses tidningen i 35 minuter.

Speciellt intresserade är våra läsare av mat, hälsa och egenvård, hem och trädgård, husdjur samt resor. Det avspeglas också i det redaktionella innehållet, bland annat med bevakning av arbetsliv och friskvård.

Upplaga: 521 500 (TS-kontrollerad 2021)
Antal utgåvor/år: 10

För bokning av annonser för tidning eller webb – annonsbolag för LO Mediehus från 1 januari 2024 är:

Rabalder Media
kontakt@rabaldermedia.se
010-188 09 09

Här hittar du mer information om att annonsera samt om KA:s format, priser och utgivningsplan och annonspolicy.

Vid avbokning av beställd och bekräftad annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar före materialdagen debiteras 75% av annonspriset.

OBS! Om någon av uppgifterna på vår bekräftelse ej överensstämmer med era instruktioner, var vänlig meddela oss senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. Om så ej sker anses våra uppgifter korrekta och accepterade.