Kommunalarbetaren är öppen för annonser på samma vis som de allra flesta svenska tidningar och tidskrifter, inkluderat fackliga tidningar. Annonser kan öka tidningens läsvärde och ger intäkter som minskar medlemmarnas kostnader för tidningen.

De annonser som införs i KA ska inte strida mot tidningens annonspolicy. Denna policy är ett levande dokument, som diskuteras och används aktivt inför varje publicering. Ansvarig utgivare granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats. Annonspolicyn gäller för samtliga kanaler där tidningen finns.

Kommunalarbetaren tar in annonser som inte strider mot svensk lag, Tryckfrihetsförordningen samt de etiska regler som finns angivna i Spelregler för press, radio och TV, utgivna av pressens samarbetsnämnd.

Kommunalarbetaren följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.

Kommunalarbetaren tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Tidningen tar inte heller in annonser med reklam reklam för tobak och alkohol.

Kommunalarbetaren tar in annonser från politiska partier vars värdegrund inte strider mot de fackliga grundvärderingarna om allas lika värde.

Ansvarig utgivare har, med stöd av Tryckfrihetsförordningen, det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras.

Chefredaktör Susanna Lundell den 6 september 2018