Kommunalarbetaren utkommer med 10 nummer per år. En helårsprenumeration kostar 500 kronor (inklusive moms).

Enstaka exemplar av Kommunalarbetaren: tidningen gratis – du betalar porto.

Vill du prenumerera eller beställa enstaka nummer av Kommunalarbetaren, kontakta Agneta Hübenette: 08- 725 52 64, agneta.hubenette@ka.se.

Kommunalarbetaren finns även som taltidning – lyssna här.