Genom utbildningen har Sandra fått med sig mycket mer förståelse, bland annat om olika demenssjukdomar och att fokus ligger mer på individen än på själva sjukdomen.
 
-Jag har lärt mig mycket kring hur jag ska bemöta den demenssjuka. Jag har fått kunskaper kring hur jag kan arbeta mer personcentrerat kring den demenssjuke för att kunna ge dem ett så bra liv som möjligt, berättar Sandra.

En viktig del av YH-utbildningen är LIA:n (lärande i arbete) där teori omsätts i praktik ute på en arbetsplats.

– Något som jag känner att jag fått med mig som har varit viktigt under min LIA är hur jag kan aktivera de sjuka bättre, att kunna stimulera dem genom att ge dem uppgifter. Jag känner att jag kan hantera människor bättre, hitta lösningar och alternativ som fungerar för den enskilda individen. Jag snappar upp fler saker och kan därefter lägga upp arbetet bättre tack vare de kunskaper jag fått med mig från utbildningen, berättar Sandra.

Utbildning är vägen fram till bättre vård
Demensvård är en viktig del av Sveriges äldrevård och behovet av ökad förståelse och kompetens kring demenssjukdom är stort. Inom hemtjänsten arbetar idag både undersköterskor och vårdbiträden där många idag saknar kompetens inom demens. Sandra ser att det finns ett stort behov av att fler skulle behöva utbilda sig för att kunna ge en bättre vård i framtiden. En del i rollen som specialistundersköterska är att kunna handleda kollegor samt utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom äldreomsorgen på ett professionellt och behovsanpassat sätt.

Att få sprida min kunskap vidare känns väldigt viktigt för mig. När jag är färdig specialistundersköterska vill jag utbilda mina kollegor för att vi ska kunna erbjuda en bättre demensvård inom hemtjänsten. På sikt så ser jag att det finns flera utvecklingsmöjligheter inom yrket och inom hela demensområdet, avslutar Sandra.