Studerandelemskapet ska vara öppet för unga och vuxna som utbildar sig till Kommunals yrken. Det ska gälla både gymnasieelever och vuxenstuderande på programmen barn- och fritid, naturbruk samt vård- och omsorg. Men även studerande på andra utbildningar med inriktning mot Kommunals yrken. Förslaget om att införa ett studerandemedlemskap kommer efter ett beslut på Kommunals kongress förra året.

Nu är frågan utredd och beslut om studerandemedlemskapet tas på Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 12 juni. 

Kommunal hade tidigare ett studerandemedlemskap. Det togs bort efter kritik från DO, Diskrimineringsombudsmannen, som menade att Kommunal diskriminerat äldre studerande efter att en kvinna nekats medlemskap som student på grund av sin ålder. 

Medlemsavgiften kan sänkas om Kommunal växer

Förbundsmötet fattar beslut om:

  • Kommunals verksamhet.
  • Kommunals ekonomi.

I fjol sänktes medlemsavgiften för yrkesverksamma, nu föreslås den vara oförändrad. Målet är att på sikt sänka medlemsavgiften, detta kräver dock fler medlemmar. Slutgiltigt beslut om nivån på medlemsavgiften fattas av förbundsstyrelsen. 

Förbundsmöte

Årets förbundsmöte är i Stockholm den 12 juni.

188 ombud från hela landet och med olika yrken deltar. De ska granska verksamheten, och ta beslut om ekonomi, ansvarsfrihet och kommande verksamhet.

Förbundsmötet hålls de år då det inte är kongress, som är Kommunals högsta beslutande organ som tar beslut om vilka frågor facket ska jobba med och som väljer ledningen. Kongress hålls vart tredje år, den senaste var 2022.