Den som lever i en våldsam relation kan få hjälp av Kommunal. Det enda villkoret är att den drabbade, eller en familjemedlem, är medlem i facket. Då har du rätt till tio eller fler stödsamtal hos en psykolog eller psykoterapeut. De har full sekretess, så ingen annan får veta vad som har sagts under samtalen.

Om du behöver lämna ditt hem för att fly från våld – och till exempel ta dig till en kvinnojour – kan du även få ersättning för akuta merkostnader. Med det menas till exempel resor, akut boende, mat eller hygienartiklar. Det går också att få ersättning om du utsätts för upprepat grovt fysiskt våld.

Behöver du hjälp eller har du frågor? Ring till Folksams jour för våldsutsatta på 020-95 38 27.