På Kommunalarbetarens sajt 16 maj är huvudrubriken ”Huddinges skolor vill slippa städare på dagtid” och rubriken antyder att samtliga rektorer i Huddinge är av den åsikten. Det är fräckt och rent av skamligt av kommunens representanter som genomfört upphandlingen att sedan skylla allt på rektorerna.

Detta är inte sant och vi på Östra gymnasiet blev mycket upprörda och förvånade av artikeln då vår rektor Stefan Vilkman under alla år jobbat för ett inkluderande arbetsklimat där varje medarbetare såsom städpersonal, kökspersonal, bibliotekarie, expeditions/administrativ personal, vaktmästare, pedagoger, elevassistenter, elevhälsan (skolsköterskor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare) skolledning och självklart lärarna är lika viktiga. 

Städpersonalen viktig del av skolan

Det är också ett mycket märkligt beslut med bakgrund av att Skolverket i olika seminarier förordat en inkludering av all personal på skolor, då det har en pedagogisk, kulturell och demokratisk viktig betydelse.

Precis som Jeanette Sörman påpekar i artikeln, så har det ett pedagogiskt värde att ungdomarna också ser dem som håller rent och snyggt i lokalerna de använder. Det gör att de respekterar och blir mer aktsamma om sin fysiska arbetsmiljö. 

Skolans filosofi har i alla år varit att städpersonalen är en del av skolans elevsociala arbete. De har också av kurator fått fortbildning i hur man kan närma sig och ta kontakt med en elev som sitter ensam.

Städpersonalen har i alla år också varit en viktig del i att se och höra sådant som sker runt om i skolan, inte bara i lektionssalarna. De har sett elever som inte mått bra och drar sig undan och också de ungdomar som känts ensamma och behövts fångas upp av elevhälsan. Eftersom kontinuiteten på städ varit hög under många år lärde eleverna känna de som städade och såg dem som en trygg del av skolans personal. Skolans filosofi har i alla år varit att städpersonalen är en del av skolans elevsociala arbete. De har också av kurator fått fortbildning i hur man kan närma sig och ta kontakt med en elev som sitter ensam.

Oetiskt och ovärdigt

Samtliga yrkesgrupper på skolan bidrar till en helhet som påverkar elevernas arbetsmiljö på ett positivt och utvecklande sätt till kunniga, ansvarstagande och empatiska vuxna.

Valet våra kära medarbetare som arbetar med städ fick av kommunen var mellan följande alternativ: Att gå över till den nya entreprenören med delade turer (morgon och kvällsarbete med flera timmars ledighet mitt på dagen) eller stanna kvar i kommunen, där det inte längre finns städjobb, vilket innebär uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ”erbjudande” känns oetiskt och ovärdigt. 

Nu har vi förlorat en del av helheten i vår verksamhet. Viktiga personer som tidigare var en självklardel i arbetsgruppen och arbetskamrater som vi alla saknar.

Nu har vi förlorat en del av helheten i vår verksamhet. Viktiga personer som tidigare var en självklar del i arbetsgruppen och arbetskamrater som vi alla saknar.

Vi har fått nya städare som kommer vid skoldagens slut vilket innebar att den personliga kontakten har försvunnit. 

Omänskligt städavtal

Det nya städavtalet med delade turer där städpersonalen ska gå från ett arbete till ett annat och helst inte interagera med någon annan personalkategori är rent omänskligt. De flesta av de nya städarna på skolan har inte svenska som förstaspråk och hur de på jobbet ska få möjlighet till att lära sig det är för oss en gåta, om de inte har någon svensktalande att prata med under arbetstid.

De kommer dessutom inte ha tid för någon fritid eftersom de jobbar jämt, för att inte tala om möjligheten till ett privatliv.  Stämmer ganska illa med debatten om att de som ska bo i Sverige ska kunna svenska, när människor inte alls ges chansen till integration utan osynliggörs allt mer. 

Vi kräver svar från kommunen

Vi frågar oss och vill verkligen ha ett öppet och ärligt svar från kommunens representanter som är ansvariga för upphandlingen: 

  1. På vilket sätt blev den nya lösningen ekonomiskt fördelaktig för kommunen och för skattebetalarna?
  2. Hur är förhållandena för de som arbetar med städningen i den nya regin?

Marjut Karlsson, Skolsköterska

Elisabeth Kling, Skolkurator

Sandra Birkbeck, Skolsköterska

Lena Fredsberg, Studie-och Yrkesvägledare

Silja Eriksson, Specialpedagog

Sandra Wessinger, Specialpedagog

Åsa Kaur Tuulik, Kvalitetssamordnare

Sandra Didic, Lärare

Gustaf Wiberg, Lärare 

Rosemarie Wahlbeck, Bibliotekarie

Filip Johansson, Lärare

Gordana Stankovic, Förstelärare

Andreas Tsarapatsanis, Lärare

Carolina Torres Guerra, Skolsekreterare

Rebecka Hallberg, Lärare

Saied Gods, Lärare

Benny Slove, Vaktmästare/Pedagog

Markus Pettersson, Programledare och Lärare

Armen Bakir, Lärare

Mikael Sundh, Lärare

Anton Vikström, Lärare 

Anders Toll, Lärare

Sallwa Ahmed, Lärare

Carina Envall, Lärare

Katarina Lindwall Kock, Lärare

Lena Ramberg Sörensen, Speciallärare

Sara Kantare Krig, Lärare

Robert Karlsson, Informatör

Håkan Hildingsson, Lärare

Maria Jacobsson, Lärare

Lisa Riström, Förstelärare

Camilla Olin, Pedagog

Osvaldo Alexis Diaz Valdiva, Pedagog

Birgitta Grahm, Skolmåltidsbiträde

Anna Trolin, Lärare

Peter Wolgast, Lärare

Ellinor Linnéll, Lärare

Iriana Martinez Camunas, Lärare

Natalija Palic Bojanic, Lärare

Sarah Holst, Lärare

Maria Erös, Förstelärare och Programledare, Skyddsombud

Maria Källsner, Lärare

Annika Gölén Pineda, Lärare

Reidar Holmen, Lärare

Åsa Ericsson, Lärare

Adam Kridiotis Keay, Lärare

Marilla Altersten, Lärare

Marcus Ekholm, Programledare och Lärare

Milan Didic, Lärare

Annie Olsson, Lärare

Kent Nodemar, Lärare

Gabriella Mosetti Björk, Lärare

Danijela Radosavljevic, Lärare

Jorge Cárdenas, Lärare

Karl-Johan Stigmark, Lärare

Javier Esparza Marquez, Lärare

Sanna Dager, Lärare

Åsa Winqvist, Lärare

Lars Rådvall, Lärare