Min dotter kommer att arbeta både inom hemtjänst och i butik. Finns möjlighet att dubbelansluta sig till fackförbunden Kommunal och Handels?
Hur gör hon det i så fall? Och är man automatiskt medlem i a-kassan om man är medlem i Kommunal?

 / K


SVAR: Ja, det finns inget som hindrar att man är organiserad i mer än ett förbund men det blir också dubbel medlemsavgift, man betalar alltså medlemsavgift till båda förbunden. Därför är vår rekommendation att man går med i det förbund där man arbetar mest och kanske har som mål att ha sin fasta punkt. Skulle det sedan ändra sig så kan man enkelt byta förbund. När man söker medlemskap i Kommunal och även vill ha medlemskap i Kommunals a-kassa, måste man även ansöka om medlemskapet i a-kassan. Observera att man endast behöver vara med i en a-kassa.