Klicka här för att kolla vad du får för ob under midsommarhelgen 2023.


Helgdagar kan ge extra ob-tillägg. Det gäller bland annat Kristi himmelsfärdsdag. Även pingst kan ge extra ob men inte för alla. I vissa av Kommunals avtal har pingsten försvunnit som storhelg. I stället har ob-ersättningarna höjts på vardagskvällar och nätter.

Vilken ob-ersättning gäller på Kristi himmelsfärd?

SVAR: För Kristi himmelsfärdsdag, som år 2023 infaller torsdag den 18 maj, gäller helg-ob. Oftast gäller ob-tillägget från eftermiddagen eller kvällen innan Kristi himmelsfärdsdag och fram till fredagsmorgonen. Klockslagen kan variera beroende på avtal.

Ob-tilläggen gäller bland annat:

 • Anställda i kommuner och regioner, avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, samt anställda i vården där avtal finns med Sobona.
 • Anställda i företag som har avtal med Vårdföretagarna omsorg (bransch E) och äldreomsorg (bransch F).
 • Personliga assistenter där avtal finns med Fremia (fd KFO), Sobona PAN/HÖK och Vårdföretagarna.
 • Anställda i Svenska kyrkan.

Är det storhelgs-ob på pingst?

SVAR: Ja och nej. Det beror på vilket av Kommunals avtal som gäller. I flera avtal har storhelgstillägget för pingsthelgen, som år 2023 infaller den 28 maj, bytts mot högre ob-tillägg för till exempel kvällar och nätter. 

Det gäller bland annat:

Vilka får storhelgs-ob i pingst?

SVAR: Det finns anställda som fortfarande får storhelgs-ob i pingst. Det betyder högre ersättning kvällen före pingstafton och natten mot annandagpingst. Vilka timmar som ger ersättning beror på vilket avtal som gäller.

Storhelgs-ob gäller bland annat:

 • Personliga assistenter där avtal finns med Fremia (fd KFO), Sobona/KFS och Vårdföretagarna.
 • Bussbranschavtalet BBA.
 • Anställda i Svenska kyrkan.

Vad räknas som storhelg?

SVAR: Storhelg kallas vissa helger där kollektivavtalet kan ge ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid, alltså så kallat storhelgstillägg. Ofta gäller ersättningen från kvällen före helgdagsaftonen eller helgdagen till morgonen på vardagen närmast efter. Klockslagen kan variera i olika avtal. Anställda i kommuner och regioner som arbetat natt mot storhelg får extra natt-ob. Det gäller även Sobona-företag i vården.

Som storhelg räknas:

 • Midsommarafton, midsommardagen och söndag efter midsommar.
 • Julafton, juldagen och annandag jul.
 • Nyårsafton och nyårsdag.
 • Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk.
 • Pingstafton och pingstdagen (i vissa avtal).
 • Allhelgona på Svenska kyrkans avtal.

Källa: Kommunal