Jag bytte till Kommunals a-kassa. Plötsligt är jag utan inkomst i nio veckor. Jag visste inte att intyget från Arbetsförmedlingen ska vara på papper. Sedan fick jag två karensdagar för att jag inte fick kontakt med Arbetsförmedlingen för en uppföljning en dag då jag blev inkallad på jobb. Jag fick också fem karensdagar för att aktivitetsrapporten inte kom in i tid. Och ytterligare tio karensdagar när jag på grund av magproblem missade ett samtal från Arbetsförmedlingen.

Är det med sådana bestraffningar a-kassan använder sig av? Är det viktigare att ha kontakt med Arbetsförmedlingen än att jobba? 

/ Missnöjd


SVAR: Att byta a-kassa under tid med ersättning från en a-kassa innebär nästan alltid ett visst uppehåll i ersättningen. Från Arbetsförmedlingen skickas uppgifter digitalt, så i ditt fall har något hänt.

När det gäller karensdagar (egentligen avstängningsdagar) så stämmer det att man kan få en sanktion om man missar möten eller samtal med Arbetsförmedlingen och även om man missat att skicka in aktivitetsrapporten. 

Vid första tillfället får du en varning, andra tillfället stängs du av en dag, tredje tillfället stängs du av fem dagar och fjärde tillfället stängs du av tio dagar. Vid femte tillfället förlorar du din rätt till ersättning. Reglerna gäller för alla a-kassor och infördes 2013.

Om du missar ett samtal på grund av sjukdom eller arbete är det ofta godtagbara skäl men det prövas alltid i varje enskilt fall. Är du missnöjd med ett beslut från a-kassan kan du begära omprövning, då prövar a-kassan ärendet på nytt, är du sedan även missnöjd med omprövningen så kan du överklaga till domstol.