Räddningstjänsten är en bärande del av välfärden. Vi rycker ut när det brinner till och vi jobbar förebyggande för att varje medborgare ska känna sig trygga. Det är ett arbete som sker dygnet runt varje dag. I höst riskerar vår kapacitet att försvagas. 

Alla branscher har sina förutsättningar. Hur återhämtning och vila kan hämtas under och mellan arbetspass är olika. Avvikelserna från normen regleras i våra kollektivavtal. Det är en av styrkorna med svenska modellen. 

Helomvändning i schemafrågan

Just nu förhandlas de kollektivavtal som reglerar vår särskilda arbetstid. Normalt sett skulle parterna enbart skruvat lite i reglerna och höjt ersättningarna med märket. I år gäller förhandlingar istället en helomvändning i schemafrågorna. 

Förhandlingarna om hur EU:s nya krav ska implementeras är i full gång, men vi känner oss inte hörda, informerade eller förstådda.

Anledningen till det är EU. 2003 skärpte de arbetstidslagarna för hela unionen. Implementeringstiden var fram till 2007. I Sverige fick parterna stort utrymme att lösa implementeringen inom varje bransch. Det gick inte smärtfritt överallt.

På det stora hela däremot har arbetstiden och schemaläggningen anpassats i kollektivavtalen i varje bransch. Det tycker dock inte EU som för cirka ett år sedan inledde en process mot kollektivavtalen i offentlig sektor. 

Vi är oroade

Resultatet av det såg vi för ett par månader sedan när Kommunal, OFR och SKR kom överens om nya arbetstider för offentliganställda. Det ska nu föras över i bilagan som reglerar räddningstjänsten särskilda arbetsvillkor. 

Situationen gör oss – medlemmar och förtroendevalda i räddningstjänsten i Kommunal – oroade. Våra medlemmar upplever hur tiden rinner ifrån oss. Förhandlingarna om hur EU:s nya krav ska implementeras är i full gång, men vi känner oss inte hörda, informerade eller förstådda. 

Dygnspassen en fördel

Räddningstjänst är en bransch som har utmaningar kring arbetsmiljö men här är det andra förutsättningar som behöver förbättras i första hand, inte rätten till dygnsvila. Tvärtom. Vårt sätt att jobba långa pass i perioder är viktigt för hur väl vi kan utföra vårt jobb. 

Att förlägga arbetstid till dygnsintervall kan vara en stor fördel, för individen, för samhället och för arbetsgivaren. Därför borde de som nu förhandlar försöka hitta undantag för räddningstjänsten och möjliggöra dygnstjänstgöring. Det bästa alternativet för alla. 

Vi vet att förhandling pågår, men vi har också behov av att låta våra medlemmar förstå att vi hör deras frustration och förmedla deras oro.

Vi har redan strukturer och arbetssätt för att kompensera, och på det sättet trygga återhämtning och vila. Vi, som jobbar i branschen, har också många konkreta förslag på hur vi kan tillgodose vila för personalen utan att förstöra förutsättningarna att förlägga arbete till hela dygn. 

Vi kräver anpassningar

Som sektionsordförande och som förhandlingsansvariga för teamen inom räddningstjänst är vi helt medvetna om Kommunals ansvar som förhandlande part och vi vet att förhandling kräver sekretess. Vi vet att förhandling pågår, men vi har också behov av att låta våra medlemmar förstå att vi hör deras frustration och förmedla deras oro. 

Nu hettar det till på allvar hos medlemmarna i Kommunal som jobbar i räddningstjänsten. Vi är yrkesstolta och måna om vår profession. Vi vill vara ett framtidsyrke. För att vara det krävs just sådana anpassningar i våra kollektivavtal som den svenska modellen är känd för.