OBS! På eftermiddagen den 5 april blev förhandlingarna mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, klara. Läs hur mycket lönerna ökar här.


Vad händer med löneökningarna i kommuner och regioner?

Nivån på löneökningarna sätts av fack och arbetsgivare i industrin, det avtalet ger 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. Det är det så kallade märket. Anställa i kommuner, regioner och vårdföretag har ett avtal på fyra år som löper ut 2024. I det saknas siffror för årets löneökningar. Nu förhandlar Kommunal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Sobona. 

Kommunals yrken väntas få löneökningar motsvarande 4,1 procent räknat i kronor enligt Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog. Det är detta som diskuteras nu.

– Det handlar om att identifiera olika lönenivåer, hur man ska beräkna medellön och fastställa löneökningarna. Min ambition är att vi ska nå i mål närmsta dygnet, säger Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Som han ser det omfattas alltså anställda i kommuner och regioner av industriavtalets första år. Kommunal driver att lägstalönerna för anställda i kommuner och regioner höjs med 1350 kronor den 1 januari 2024. Låglönesatsningen kommer Kommunal driva i nästa års förhandlingar med SKR. Detta gäller även anställda i vårdföretag med Sobonaavtal.

Hur går förhandlingarna med Svenska kyrkan och Sobona?

Kommunal förhandlar om flera avtal som löpte ut den 31 mars, de gäller anställda i Svenska kyrkan och kommunala bolag med Sobonaavtal. En fråga som Kommunal driver hårt är att de som har individuella löner också ska få ett skriftligt underlag vid lönesamtalen som undertecknas av arbetstagaren och lönesättande chef. I dag fungerar inte lönesamtalen som det är tänkt.

  • 44 procent har inte haft lönesamtal senaste året. 
  • Av de som haft lönesamtal förstod 35 procent inte hur chefen bedömt arbetsprestationen efter lönesamtal.

(Källa: Kommunals medlemsundersökning, svarsfrekvens 19,5 procent).

Här är vägen till din nya lön

Avtal

Varför är det här kravet viktigt?

Kommunal anser att ett skriftligt underlag vid lönesamtalet är avgörande för att individuella löner ska finnas kvar. Detta är en stötesten i förhandlingarna.

­– Det handlar om att skapa ordning och reda. Man ska veta varför man har fått en viss lön och vad som förväntas för att man ska få en högre lön, säger Johan Ingelskog.