Jag har jobbat delade turer och ryggpass som undersköterska och tycker att det är bra att de tagits bort. Även om de passade mig bra, var det många som inte tyckte om dem.

Fördelarna när vi hade delade turer var att vi då bara jobbade var tredje helg jämfört med varannan helg som vi gör nu. Nu har vi dagpass en helg och kvällspass en helg. Det betyder mindre tid för social samvaro, mindre tid för aktiviteter med familjen.

Tyst om deltidsanställda

Nu införs så kallade hälsoscheman där vi ska få tid för återhämtning vilket låter väldigt bra. ”Allas rätt till heltid!” Deltidsanställda diskuteras knappt längre. Vi ska alla jobba lika många pass varje månad. Vare sig du jobbar 70 eller 100 procent har du lika många arbetspass. Och där blir det genast fel, enligt min åsikt.

Många väljer att jobba 70 eller 80 procent eller klarar helt enkelt inte av 100 procent på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, familjeförhållanden. Den mindre arbetstiden gav tidigare personen på deltid mer tid till återhämtning och möjlighet att pussla ihop familjelivet. Men nu ska de deltidsanställda göra lika många arbetspass som dem som jobbar heltid.

Lagar och föreskrifter i alla ära, men varför kan inte varje enhet, verksamhet, chefer och anställda lösa schemaläggningen själva utifrån verksamhetens krav och behov?

Jag tror att risken är stor att många behöver sluta för att de inte orkar att klara av sitt arbete. Är det här ett sätt att bli av med deltidspersonalen?

Med hälsoscheman har du något kortare arbetspass som deltidsarbetare, men mindre återhämtning mellan arbetspassen än tidigare. En återhämtning som du kanske är i väldigt stort behov av. Eller så behövde du den extra lediga dagen du hade tidigare för att få övriga delar i livet att fungera.

Alla ska jobba lika många pass

Lagar och föreskrifter i alla ära, men varför kan inte varje enhet, verksamhet, chefer och anställda lösa schemaläggningen själva utifrån verksamhetens krav och behov? Låt oss på golvet som jobbar sköta det själva inom lagens ramar och föreskrifter!

I dag har du inte ens din anställning på den enhet du sökte dig till. Du jobbar i kommunen, tro inget annat. De avgör var du ska jobba. De skickar dig till andra enheter eller avdelningar om verksamheten kräver det. De avgör att du ska jobba lika många arbetspass som en heltidsanställd.

Tryggheten är bortblåst

Tryggheten du en gång hade på din arbetsplats är som bortblåst. Tryggheten du kanske behöver, att arbeta på den platsen du sökte till finns inte kvar. Den gör också att tryggheten för de boende, de som behöver omsorg och stabiliteten av att känna igen just dig som kommer och hjälper är borta. Nya ansikten varje dag. Nya rutiner varje dag vilket den boende inte ville ha.