Vi drabbades av vikariekaos mitt under semestern. Fyra schemalagda vikarier har av olika skäl “försvunnit”. Vi slet hund under semestern för att jaga timvikarier. Vems ansvar är det att lösa bemanningen? Chefens eller personalens? Vad har sektionschefen för befogenheter?

/ Trötta & slitna


SVAR:  Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till så att det finns personal på arbetsplatsen. 

Chefen kan ha delegerat ansvaret vidare enligt den delegationsordning som finns hos arbetsgivaren. Vem och vilka befogenheter som personen har bör vara kända hos alla på arbetsplatsen. Ta upp frågan med er chef för att få klarhet i vem som gör vad i dessa situationer. Behöver ni stöd i frågan kontakta er sektion lokalt för att få ytterligare hjälp.