Kan en arbetsgivare införa krav på att vi ska stå och kontrollera smutsiga arbetskläder efter kvarglömda saker i stället för att vi ska vara med de äldre på ett kommunalt äldreboende? Det sker väldigt frekvent trots våra protester gällande både hygien och arbetsmiljö med dålig arbetsställning. 

 /Trött och sviken medarbetare


SVAR: Innan arbetsgivaren/chefen lägger på fler arbetsuppgifter på någon eller några ska det göras en risk- och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen och här ska skyddsombudet vara involverat och ni som anställda på arbetsplatsen. Frågor som jag ställer mig är: Vem gjorde uppgiften förut? På vilken tid från de boende/ äldre ska man göra uppgiften? Vilka arbetsuppgifter ska prioriteras?  Ska några andra arbetsuppgifter prioriteras bort? Hur hygieniskt/säkert är det? Och hur ser den fysiska belastningen ut? 

Jag tycker att ni ska ta upp frågan på arbetsplatsträffen igen som ni säkert redan gjort och fråga om en risk- och konsekvensanalys har gjorts samt att ni pratar med ert skyddsombud om det finns något på er arbetsplats. Kontakta annars ert lokala fack.