Jag arbetar vaken natt på ett LSS-boende i kommunen. Vissa står och lagar mat på nätterna som en arbetsuppgift och det är, enligt mig, en uppgift som bör göras på dagtid. Därför undrar jag om man har arbetsuppgifter som kan/bör utföras på dagen, varför ligger de då på natten? Då blir det i princip så att de drar in på timmar på dagen för att lägga dem på natten. Finns det inga regler för vilka arbetsuppgifter som ska utföras på natten? 

/ Nattjobbare


SVAR: Det finns inga regler som definierar vilka arbetsuppgifter man får eller inte får göra på natten. Men arbetsgivaren har ansvar för att säkerställa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och/eller risk för ohälsa. Detta innebär att man bland annat behöver ta hänsyn till att nattarbete är en hälsorisk i sig själv som behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar även att man behöver se över vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra på natten eller inte. Jag råder dig att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen.