Jag har sommarjobbat på en golfrestaurang. Vi får vårt schema måndagen veckan före, men efter det görs ständigt ändringar där man både läggs till och blir borttagen från pass.

Om det regnar och åskar eller är väldigt varmt kan pass bli inställda 30 minuter före. Chefen kan även säga åt en att gå hem två timmar tidigare när det är lugnt. En vecka förkortade hon alla mina pass och veckan efter sänkte hon arbetstiden med 22 timmar genom att både förkorta pass och ta bort pass.

Vad har chefen rätt att göra med schemat? Hon använder ofta argumentet att verksamheten är
säsongsbaserad.

/ Sommarjobbare


SVAR:  Arbetsgivaren kan gå under vårt avtal för golfen, men de kan också gå under Hotell- och restaurangfackets avtal för restauranger. Men i vårt golfavtal står att:

Schema ska lämnas 14 dagar innan det börjar. Schemat som är lagt gäller schema­perioden om man inte ändrar med 14 dagars varsel. Pass kan inte ställas in eller förkortas utan att lön utgår för det som är schemalagt.”