Jag är barnskötare och har tre olika arbetsgivare – två olika kommuner och ett privat företag. Om jag blir sjuk får jag då tre karensavdrag?  

/ Förlorare


SVAR: Ja, om man har flera anställningar så görs karensavdrag per arbetsgivare om man är sjuk. Så om man är sjuk till exempel en vecka och har arbete hos olika arbetsgivare den veckan så gör varje arbetsgivare karensavdrag. 

Din arbetsgivare gör ett karens­avdrag på din sjuklön för den första dagen i din sjukperiod. Karensavdraget är alltid 20 procent av den sjuklön som du beräknas få en genomsnittlig vecka.