Min kommun skriver i sina jobbannonser att de ställer krav på covidvaccin hos nyanställda inom omsorgsförvaltningen. Är det kravet rätt att ha, trots att covid-19 nu inte klassas som en
samhällsfarlig sjukdom? 

/ Redan svårrekryterat


SVAR: Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet är normalt inte ett brott mot det grundlagsskydd som finns i regeringsformen gällande kroppsliga ingrepp. Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande kan välja att avstå från om denna inte vill vaccinera sig.

Däremot skulle ett sådant krav kunna vara ett brott mot annan lagstiftning.  Till exempel diskrimineringslagstiftningen i fall den arbetssökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. 

Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas här. Ställs vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det kunna motiveras av ett berättigat syfte. Det måste klargöras varför det måste gälla generellt för samtliga anställningar i en kommun eller region.

Det är möjligt att ett sådant krav skulle kunna anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad.