Ganska ofta hör jag människor säga att facket – Kommunal – inte gör något. Jag tror att det är en av de största missuppfattningar som finns. 

Jag behöver förstås vara ödmjuk inför att vi som är våra arbetskamraters representanter inte alltid lyckas med det vi vill. Att vi inte alltid lyckas förhandla tillräckligt bra, även om vi kommer en bit på vägen, eller att vi helt enkelt misslyckas med att förbättra i en fråga som är oerhört viktig för många medlemmar.

Ibland når vi inte hela vägen

Orsaken är inte att vi inte vill eller att vi inte försökt men att vi ibland helt enkelt inte når hela vägen fram. För att vi ska lyckas när vi möter en tuff arbetsgivare som inte vill släppa en tum behöver vi vara organiserade och stötta varandra. 

Inget kommer gratis, varje facklig vinst, varje framgång har föregåtts av hårt arbete av oss alla.

Vi förhandlar med arbetsgivare som Almega som utan att hymla menar att lönerna inte kan eller får höjas och som absolut inte vill se någon extra satsning på de som har det sämst.

Att säga att fackets idé, där vi går ihop – genom att gå med i Kommunal – för att förbättra våra gemensamma villkor inte skulle behövas måste ändå sägas emot. Vi förhandlar med arbetsgivare som exempelvis Almega som utan att hymla menar att lönerna inte kan eller får höjas och som absolut inte vill se någon extra satsning på de som har det sämst.

Som säger rakt ut att de som har det sämst, måste få det ännu sämre innan det kan bli bättre. Men även med arbetsgivare som Sveriges kommuner och regioner som helt saknar ambitioner med vår gemensamma välfärd och där kronisk underbemanning är det normala. 

Välja mellan smör och mjölk

Samtidigt ser vi början på en ekonomisk kris som redan drabbar många och där de som har de lägsta inkomsterna kommer att drabbas hårdast. En kris där medlemmarna som arbetar i skolkök vittnar om barn som äter mer i skolan för att de inte har mat hemma, där kommunalare berättar om att de får välja mellan smör på mackan eller mjölk i kaffet. Eller ännu värre, vittnar om att de behöver två jobb och trots detta ändå inte får ekonomin att gå ihop.

Så varför behövs just du som medlem i Kommunal? Jo – för att ditt medlemskap är nyckeln och förutsättningen till att vi ska nå framgång i våra frågor. 

Den fackliga idén är inte omodern. Den är tvärtom genial. Men den kräver att vi som jobbar på samma arbetsplats, hos samma arbetsgivare i samma bransch är medlemmar. En förening utan medlemmar finns inte. Och utan fackförening, ingen organiserad kraft. 

Historien upprepar sig

Så historien upprepar sig, varje dag om och om igen. Det är vi som är medlemmar i Kommunal som gör det möjligt för våra representanter att vara i fronten och driva våra gemensamma frågor.  

Men framför allt stort tack för att du väljer att vara medlem i Kommunal! 

Ditt medlemskap möjliggör att vi kan fortsätta stå emot förslag till försämringar och driva frågor som kommer förbättra vår morgondag!