Jag arbetar i en kommun och undrar hur det fungerar med förskjuten arbetstid och när den börjar gälla. Om man enligt schemat jobbar kväll och chefen vill att man byter till dag, blir det förskjuten arbetstid då? Och vad är skillnaden på förskjuten arbetstid och att bli inbeordrad? 

/ MJ


SVAR: Förskjuten arbetstid får du när arbetsgivaren ändrar ditt arbetspass. Det är tiden som är utanför din ordinarie arbetstid som kompenseras. Tillsägelse om ändring av arbetstid ska ske så snart som möjligt, dock senast dagen före ändringen. Till exempel om du har ett ordinarie arbetspass klockan 08.00–17.00 men på grund av arbetskraftsbehov klockan 17.00–22.00 så förskjuts arbetstiden till klockan 13.00–22.00. Då är tiden klockan 13.00–17.00 ordinarie arbetstid och tiden klockan 17.00–22.00 förskjuten arbetstid. Då gäller ersättning för förskjuten arbetstid.

Om arbetsgivaren säger till dig (beordrar dig) samma dag att ändra ditt schema så gäller övertidsersättning enligt avtal.

Behöver du ytterligare stöd i frågan så kontakta din lokala sektion.