Jag har fått ett vikariat i kommunen. Men jag trivs inte på äld­reboendet där jag jobbar och vill sluta innan vikariatet löper ut. Kan jag säga upp mig? Vilka regler gäller? 

/Vill bort 


SVAR: När du är anställd av en kommun så säger avtalet att, för en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre tid än 3 månader är uppsägningstiden för arbetstagaren en månad, om du och arbetsgivaren inte kommit överens om annat. Är den tidsbegränsade anställningen kortare än 3 månader är du skyldig att arbeta den överenskomna tiden. Om så är fallet rekommenderar jag dig att prata med din chef och tala om hur du känner. Ta hjälp av din sektion lokalt för att se om ni tillsammans kan finna en bra lösning.