Jessica Westerlund är både forskare knuten till Örebro Universitet och yrkeshygieniker vid den arbets- och miljömedicinska mottagningen på stadens sjukhus. Det var när hon såg att patienter som hade arbetat på simhallar kom till kliniken som hon blev nyfiken på sambanden.

– Vi har haft patienter som har jobbat i simhallsmiljö som har besvär med luftvägar och slemhinnor. Vi tyckte att det fanns ganska lite data för vad de exponeras för i sin arbetsmiljö.

Smuts skapas gas

I forskningen upptäckte hon och hennes forskarkolleger att arbetarna var särskilt utsatta för ämnena trikloramin och trihalometan. De jämförde förekomsten i luften i simhallarna med förekomsten i luften på några kontor och kunde se tydliga skillnader. Forskarna såg också att simhallsarbetarna hade fler ögon- och luftvägssymtom än kontorsarbetarna.

Jessica Westerlund, forskare.
Jessica Westerlund, forskare.

Trikloramin är en gas som bildas när smuts, urin och andra föroreningar i vattnet reagerar med kloret. Det är trikloraminet som orsakar den klassiska ”badhuslukten”.

– Det finns studier som visar på att det skulle kunna finnas ett samband med trikloramin och att man utvecklar astma av att arbeta i simhallsmiljö. Men man behöver forska mer för att säga att det finns ett säkert samband, men är man känslig eller har astma från början kanske man inte ska arbeta i badhus. Annars riskerar man att bli värre i sin astma, säger Jessica Westerlund.

Det kan arbetsgivarna göra

Hon menar att det inte finns mycket man som simhallsanställd kan göra för att minska risken, däremot kan arbetsgivaren göra en del.

– Det är viktigt att man på baden ser över sin ventilation. Och att man kanske kompletterar sin reningsteknik med UV-ljus så att man inte behöver använda lika mycket klor. Den största biten är att de som badar behöver vara rena när de hoppar i simbassängsvattnet eftersom de tillför föreningar som gör att det bildas mer av de här ämnena. Hallarna kanske ska erbjuda schampo och tvål i duscharna och försöka sprida information om att man ska vara ren och använda rena badkläder. 

Vill se skärpta krav

Sedan 2021 har Folkhälsomyndigheten allmänna råd om att det max ska finnas 0,2 milligram trikloramin per kubikmeter inomhusluft i simhallarna. Jessica Westerlund hoppas att också Arbetsmiljöverket ska införa en gräns för hur mycket trikloramin som får finnas i hallarna.

– Jag hoppas på ett yrkeshygieniskt gränsvärde. Kommer det ett gränsvärde från Arbetsmiljöverket så blir det förbjudet enligt lag att överskrida det här riktvärdet. Det hoppas vi på för att skydda dem som jobbar i simhallar. Skulle man enligt lag ha ett gränsvärde så måste man ha koll på sina trikloraminhalter och ligger man över gränsvärdet måste man göra någonting; se över ventilation, rening, städrutiner.