Jag jobbar natt, när jag tar semester på sommaren får jag inte ersättning för den ob-ersättning och det jourtillägg som jag förlorar. För att klara mig ekonomiskt har jag i år tagit ut 30 timmar sparad komptid i pengar. Ändå får jag ut 3 000 kronor mindre i lön. Varför får man inte kompensation för bortfallet av ob- och jourtillägg när man har semester?

/ M Ek, Östersund


SVAR: Så här är det, i ersättningen för jour och ob ingår semesterlön och semesterersättning enligt semesterlagen. Det betyder att du får detta utbetalt per månad utifrån hur mycket jour och ob du har jobbat. Har förståelse för att detta kan upplevas som att du går minus under din semester, men man behöver ha i åtanke att ersättningen betalas ut per månad.