Jag arbetar på ett privat LSS-boende, med flera enheter inom kommun. Nu vill arbetsgivaren att man ska byta personal mellan enheterna och lägga in det i schemat. Hur lång tid i förväg måste man meddela arbetstagaren att arbetsplatsen ändras? Är det fortfarande 14 dagar som
gäller? Även om tiderna är desamma som förut i schemat? Chefen säger att 14-dagarsregeln för ändring av schemat inte gäller. Företaget har avtal med Fremia.

/ Fundersam


SVAR: I gällande kollektivavtal mellan Kommunal och Fremia, ”Hälsa, vård och övrig omsorg”, står det följande: ”Nytt schema eller ändring i arbetstidsschema bör, om annat inte överenskommits med berörda anställda, anslås minst två veckor innan det träder i kraft”. Men arbetstidslagen medger även den att en arbetsgivare får lämna besked kortare tid än 14 dagar i förväg om ”verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses ger anledning till det”.

Det ska dock finnas skälig tid för arbetstagaren att kunna planera sitt övriga liv utanför arbetet. Men som jag förstår det är tiderna i schemat desamma som tidigare och då är det inte det som är problemet i ditt fall. Är det dock längre geografiska sträckor till den andra arbetsplatsen  kan det vara föremål för en diskussion med din fackliga företrädare. Kontakta din sektion.