Jag undrar om ens chef har rätt att kräva att man ska ta ut sin komptid samma vecka man fått den eller så fort som möjligt? Jag arbetar heltid som barnskötare inom kommunal verksamhet. Har man inte rätt att ta ut den när man själv är i behov av den?

/Barnskötare


SVAR: Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om att man får spara komptid, vid oenighet gäller att tiden ska betalas ut i pengar. Det är verksamhetens behov som styr när och hur kompledigheten kan tas ut. Många arbetsgivare vill att komptiden tas ut så snart som möjligt. Arbetsgivaren kan dock inte ensidigt säga när du ska ta ut din kompledighet.