Kära skyddsombud i Kommunal, du har en central roll i arbetsmiljöarbetet. Genom att förebygga ohälsa och olyckor skapar du en säkrare och tryggare arbetsplats för dig och dina kollegor. Därför är det med både oro och kampvilja som jag skriver till dig idag.

För det finns krafter i svensk politik som driver förslag som skulle vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gång på gång ifrågasatt skyddsombudens roll och framför allt det stöd och den hjälp skyddsombuden får från de lokala fackklubbarna.

Vad händer efter valet?

Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform för 2022 att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden. Båda partier har i riksdagen också stoppat Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser.

När jag träffar skyddsombud på arbetsplatser runtom i landet är det många som är oroliga för vad som skulle hända om Moderaterna och Sverigedemokraterna får bilda regering efter valet. 

Många uttrycker en rädsla

De undrar hur det ska gå med möjligheterna att få utbildning från facket och uppbackning om det blir en konflikt med arbetsgivaren. De uttrycker också en rädsla för vad som händer om de regionala skyddsombuden försvinner och om man ska orka arbeta kvar om arbetsmiljöarbetet tappar fart.

Opinionsmätningarna tyder på ett jämt val så frågorna och farhågorna är rimliga och aktuella. Kanske har du funderat i liknande banor?

Det räcker inte att bara försvara skyddsombudens position. Vi vill förstärka arbetsmiljöarbetet i Sverige genom att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser och anställa fler inspektörer på Arbetsmiljöverket.

Jag vill med detta brev försäkra dig om att Socialdemokraterna med full kraft kommer att motarbeta de förslag som försöker underminera och begränsa ditt livsviktiga arbete som skyddsombud.

Men det räcker inte att bara försvara skyddsombudens position. Vi vill förstärka arbetsmiljöarbetet i Sverige genom att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser och anställa fler inspektörer på Arbetsmiljöverket.

Det handlar om säkrare arbetsplatser och en arbetsmiljö som gör att fler kommunalare både kan och vill arbeta fram till pensionen. För utan er stannar Sverige.