Vänsterpartiet:

NEJ. Partiet vill höja taket i a-kasseersättningen så att 80 procent av de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare lön. I dag går gränsen för detta vid en månadsinkomst på 33 000 kronor. Vänsterpartiet vill att den höjda nivån ska gälla under hela ersättningsperioden istället för att som nu minska efter 100 dagar.

Socialdemokraterna:  

NEJ. Socialdemokraterna vill permanenta den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som infördes under pandemin, så att fler löntagare än tidigare kan få ut 80 procent av sin lön om de blir av med jobbet.

Miljöpartiet:

NEJ. Miljöpartiet vill behålla de tillfälliga höjningarna av a-kassan som gjordes med anledning av coronapandemin.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

NEJ. Men Centern vill att den högre ersättnineng i början av arbetslöshetsperioden trappas av snabbare än idag. Har inget förslag på belopp efter sänkningen. Men den motiveras med att arbetslösa snabbare ska söka nytt arbete.

Liberalerna:

JA. Liberalerna vill återställa nivån till den som gällde innan pandemin. Detta för att värna arbetslinjen genom att det ska löna sig mer att söka nytt arbete.

Kristdemokraterna:

NJA. Det beror på det ekonomiska läget. Kristdemokraterna vill att a-kasseersättningen ska vara flexibel i förhållande till den ekonomiska konjunkturen. Vid högkonjunktur, då det finns fler jobb tillgängliga, ska a-kassan vara lite lägre. Men vid lågkonjunktur, då det är svårare att hitta ett jobb, ska den vara högre. Detta för att värna arbetslinjen.

Moderaterna:

JA. Moderaterna vill att a-kassan ska vara på samma nivå som innan pandemin. Detta för att värna arbetslinjen så att det lönar sig mer att söka nytt arbete.

Sverigedemokraterna:

NEJ. Partiet säger nej till sänkt a-kassa. Det utspel partiets ekonomiskt politiska talesperson Oscar Sjöstedt gjorde om att ersättningsnivån kan förhandlas om med Moderaterna gäller inte enligt SD:s presstjänst.

Så påverkar du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Det är riksdagen som beslutar om hur hög nivå ersättningen från a-kassan ska vara.