Vänsterpartiet:

NEJ. Partiet tycler att alla nationella gymnasieprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan, men att det ska gå att välja bort.

Socialdemokraterna:

NEJ. Socialdemokraterna menar att högskolebehörighet är helt avgörande för att yrkesutbildningar på gymnasienivå ska vara attraktiva och möta behovet kraven på kompetens i arbetslivet. Men att det ska gå att välja bort.

Miljöpartiet: 

NEJ. Partiet tycker att riksdagens beslut om högskolebehörighet var en viktig reform.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

NEJ. Centerna tycker att alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande högskolebehörighet, men att det ska vara möjligt att välja bort. 

 Liberalerna: 

NEJ. Däremot vill partiet bygga ut lärlingsprogram, så att yrkesprogram i högre grad innebär att man lär sig jobbet på jobbet. 

Kristdemokraterna:

NEJ. Kristdemokraterna vill att huvudregeln ska vara att gymnasiala yrkesprogram utökar sitt innehåll för att också kunna ge högskolebehörighet, men den elev som vill ska dock fortsatt kunna välja bort den.

Moderaterna:

NEJ. Moderaterna står bakom riksdagens beslut att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet men att detta ska kunna gå att välja bort om man önskar. 

Sverigedemokraterna:

JA. Partiet tycker det är fel med utökade teoretiska ämnen på de praktiska yrkeslinjerna. 

Så påverkar du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Frågan om vilken behörighet gymnasieutbildning ska ge beslutas av riksdagen.