Under de senaste decennierna har så mycket av vårt gemensamma samhälle steg för steg urholkats, privatiserats och skurits ned på.

Välfärdens anställda har tvingats springa snabbare i korridorerna, med färre kollegor än vad som är rimligt. Trygghetssystemen ger inte längre den trygghet de borde. 

Men det går att vända. Förra året skulle regeringen göra ännu ett stort marknadsexperiment. De ville införa marknadshyror – men det lyckades vi i Vänsterpartiet stoppa. Sen drev vi igenom stora förbättringar av sjukförsäkringen och inför att Magdalena Andersson skulle bli statsminister ställde vi krav om att garantipensionen måste höjas. 

Sanningen Baudin?

Socialdemokraterna sa länge nej, för att inte gå emot högern i pensionsgruppen. Men till slut blev det som vi ville. Omkring en miljon av de sämst ställda pensionärerna fick höjd pension och i augusti betalades höjningen ut för första gången.

Därför hajar man till när Tobias Baudin skriver att ”Trots hårt motstånd fick vi socialdemokrater igenom en förändring som ger en miljon pensionärer upp emot 1000 kronor mer i månaden” i en debattartikel i Kommunalarbetaren nyligen. Sanningen är ju att Socialdemokraterna själva länge gjorde motstånd! Först efter hårda förhandlingar fick vi med oss dem och förslaget blev verklighet.

Det går att göra samhället bättre

Det här visar något viktigt.

För det första att det går att skapa mer trygghet. Allt behöver inte hela tiden bli sämre, det går faktiskt att bygga ut välfärden och göra samhället bättre.

För det andra att det krävdes att Vänsterpartiet tog fajten för att det skulle bli någon pensionshöjning.

Tobias Baudin har rätt när han skriver att mycket står på spel i den här valrörelsen. Han har också rätt i att en röst på högerpartierna är en röst på kraftiga försämringar för en stor del av landets befolkning, inte minst alla som arbetar inom välfärden. Men han glömmer att det bara är Vänsterpartiet som har politiken för ett starkare samhälle och en starkare välfärd.  

Socialdemokraternas och högerpartiernas politik innebär i praktiken nedskärningar i välfärden eftersom de inte vill satsa tillräckligt.

Vänsterpartiet är det enda partiet som faktiskt vill förstärka välfärden, genom att öka antalet anställda. Det ger fler kollegor, mindre stress och bättre kvalitet. 

Vi avsätter resurser för att bemanningen i välfärden ska följa befolkningsutvecklingen, samt öka med ytterligare 50 000 anställda till 2026.

Socialdemokraternas och högerpartiernas politik innebär i praktiken nedskärningar i välfärden eftersom de inte vill satsa tillräckligt. Det blir en stressigare vardag för alla som jobbar i välfärden och också sämre kvalitet för de som använder den.

Mycket behöver göras

Det finns så mycket som behöver göras. Vänsterpartiet vill avskaffa karensavdraget, höja pensionerna och stärka a-kassan. Vi vill halvera priset i kollektivtrafiken och införa ett högkostnadsskydd i tandvården. Men precis som med garantipensionen och marknadshyrorna så kräver det ett starkt Vänsterpartiet. 

I dag är läget att Socialdemokraterna pekar ut Centerpartiet som sitt förstahandsval att regera med. Om Centerpartiet blir starkare än Vänsterpartiet i ett kommande samarbete så kommer den politiska tonvikten att ligga till höger. Då går det inte att göra något åt vinstjakten i välfärden eller otryggheten på jobbet.

Den som vill se Socialdemokraternas vallöften bli verklighet gör klokast i att rösta på Vänsterpartiet.