Vänsterpartiet:

JA. Vänsterpartiet vill göra stora satsningar på personalen genom att tillsätta en nationell kriskommission. Den ska jobba för bättre arbetsmiljö för alla som jobbar inom hälsa och sjukvård. Partiet vill få till en nationell plan för hur man ska öka antalet vårdplatser.

Socialdemokraterna:

JA. Socialdemokraterna vill se fler vårdplatser och fler vårdanställda. I ändringsbudgeten som S-regeringen la fram, och senare röstades igenom, föreslog partiet ett ökat tillskott just för detta.

Miljöpartiet:

JA. Miljöpartiet vill skjuta till 40 miljarder kronor per år till vård-och omsorg. Pengarna ska användas för att höja lönerna, anställa fler och stärka arbetsmiljön. En god arbetsmiljö kommer att få fler att vilja jobba inom välfärdens yrken, enligt partiet.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

JA. Centerpartiet vill införa en platsmiljard till sjukhus som når målet på 90 procents beläggning. Orsaken är att det skapar en morot för att ordna lokala lösningar, såsom att anställa fler eller förbättra arbetsvillkoren. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skulle ha uppdraget att stötta regionerna.

 Liberalerna:

JA. I sin senaste budgetmotion satsar Liberalerna en miljard mer än regeringen för åren efter 2023. Partiet tycker att fler vårdplatser behövs av en mängd orsaker. Dels vid svår sjukdom, dels vid operationer, dels vid akutmottagningar och inte minst för att göra arbetssituationen bättre för de anställda.

Moderaterna:

JA. I årets statsbudget, som bland annat Moderaterna står bakom, anslås 425 miljoner kronor för att öka antalet vårdplatser. Satsningen ska genomföras även under de kommande åren. Partiet vill även ordna en nationell vårdförmedling, som ska hjälpa patienter som väntat länge att få hjälp i andra delar av landet.

Kristdemokraterna:

JA. Att öka antalet vårdplatser är en av Kristdemokraternas huvudfrågor i valet. Partiet vill införa ett nationellt vårdsystem i stället för dagens system med 21 regioner. Medan det sker ska det finnas en nationell vårdförmedling som hjälper människor, som fått vänta länge, att få vård i en annan region.

Sverigedemokraterna:

JA. Sverigedemokraterna vill att regioner och kommuner ska få bättre stöd från staten för att på så sätt kunna fokusera på sina kärnuppdrag. Politiken skulle sedan bana vägen för att få fler vårdplatser och högre vårdkvalitet.

Så påverkas du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Frågan om antalet vårdplatser på sjukhusen kan påverkas av riksdagsvalet och regionvalet.

Ställ en egen fråga!

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.