Vårdpersonalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Varje dag går de till jobbet för att se till att stockholmarna får den vård de behöver. Utan personalen stannar allt. 

I Region Stockholms vård i egen regi arbetar närmare 10 000 undersköterskor och skötare. De ska värderas högt men i stället betalar denna grupp ett högt pris med sin hälsa. Stress, påfrestande arbetstider och arbetsmiljö samt bristande respekt för personalens yrkeskunnande bidrar till att många väljer bort regionen som arbetsgivare. 

Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen och oroa sig för att de inte kan ge bra vård. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vården för att ge vårdpersonalen bättre arbetsvillkor, mer utbildning och fler kollegor.

Undersköterskor och skötare ska ha rätt förutsättningar för att garantera patientsäkerheten och för att vilja stanna kvar inom yrket. De långa köerna på akuten och bristen på vårdplatser hotar patientsäkerheten och personalen larmar.

Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen och oroa sig för att de inte kan ge bra vård. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vården för att ge vårdpersonalen bättre arbetsvillkor, mer utbildning och fler kollegor.

Region Stockholm kan bättre

Det moderatledda styret i Sveriges rikaste region har styrt i 16 år. De ger inte vårdpersonalen rätt förutsättningar för att klara sitt jobb. Det räcker nu. Region Stockholm kan bättre och anställda i vården förtjänar mer. 

Därför vill vi Socialdemokrater och Kommunal i Region Stockholm satsa på undersköterskor och skötare genom:

  1. Fler vårdanställda på varje arbetspass för att höja grundbemanningen.
  2. Garantera alla undersköterskor komplettering för att uppnå skyddad yrkestitel.
  3. Fler undersköterskor och skötare ska erbjudas en betald specialistutbildning.
  4. Inför lönesättning baserad på kompetens, erfarenhet, utbildning relevanta meriter som är kopplad till resultat och som bidrar till verksamhetens mål.
  5. Använd befintliga kompetensstegar för bättre löneutveckling. 
  6. Garantera arbetsuppgifter för medarbetare som motsvarar utbildning och yrkesroll.
  7. Nyexaminerade undersköterskor och skötare ska erbjudas ett introduktionsprogram med handledning.