Det är inte längre endast Socialdemokraterna som företräder löntagarnas och kommunalarnas intressen i politiken. Under den gångna mandatperioden går det med fog att hävda att det framför allt är Vänsterpartiet som spelat rollen som det parti som tydligast varit arbetarnas röst. 

I de frågor som på ett direkt vis påverkar våra arbetsvillkor och möjligheten att göra våra röster hörda, har vänstern varit drivande och tagit många initiativ. I vissa frågor har partiets insatser på direkt vis bidragit till att Kommunals medlemmar har fått det bättre. För oss, fackligt aktiva vänsterpartister i Kommunal, är det därför självklart att stödja vårt parti i det kommande valet, och det tycker vi att fler kommunalare borde göra. 

V driver Kommunals hjärtefrågor

Till att börja med: I flera fall är Vänsterpartiet i dag det enda riksdagspartiet som driver Kommunals hjärtefrågor. Ett tydligt exempel är kravet på 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, som Kommunal beslutade att verka för på kongressen i juni. Endast Vänsterpartiet har lagt motioner om förkortad arbetstid under den senaste mandatperioden, och partiet lyfter den frågan aktivt i sin valplattform inför valet i september. 

Ett annat exempel är kravet på att karensavdraget ska avskaffas. Medan högerpartierna är motståndare vacklar Socialdemokraterna och vill i dagsläget endast utreda frågan. Vänsterpartiet är däremot tydligt, och anser tillsammans med Kommunal och den övriga fackföreningsrörelsen att karensavdraget är att likställa med klasslagstiftning: Ingen borde bestraffas för att man blir sjuk, och löntagare i LO-yrken, som allmänt har mindre ekonomiska marginaler, kan inte på samma sätt som många tjänstemän välja att jobba hemifrån vid lättare sjukdom.

V vill avskaffa visstidsanställningarna

Vänsterpartiet är också det enda parti som i dag driver att det måste finnas objektiva skäl för tillfälliga anställningar, och som alltså vill avskaffa visstidsanställningarna. Här har man tidigare haft stöd från Socialdemokraterna, men dessa har nu släppt kravet efter uppgörelser om anställningstryggheten med Centern och Liberalerna som innebär att omotiverade visstidsanställningar fortsätter att tillåtas på svensk arbetsmarknad. 

Vi har också Vänsterpartiet, tillsammans med hyresgäströrelsen, att tacka för att förslaget om marknadshyror i hyresrätter stoppades, inte minst viktigt för många av Kommunals medlemmar som bor i större städer. 

Den extra tusenlappen till de pensionärer som har lägst pension var från första början ett vänsterkrav, som uttryckligen motiverades med hänvisning till inte minst de många kommunalare som slitit ett helt yrkesliv

Det är även vänsterns förtjänst att det blev en höjning av pensionerna: Den extra tusenlappen till de pensionärer som har lägst pension var från första början ett vänsterkrav, som uttryckligen motiverades med hänvisning till inte minst de många kommunalare som slitit ett helt yrkesliv, men som ”belönats” för detta med pensioner på garanti-nivå som det knappt går att leva på. Det är klart att alla måste kunna leva på sin pension och nu tas ett viktigt steg på vägen för att vi skall nå dit tack vare Vänsterpartiet! 

Märkligt av LO

LO:s ordförande Susanna Gideonssons uttalande om att hon inte klarar av att välja mellan Vänsterpartiet och Centern i tidningen Arbetet, är med bakgrund av det märkligt för alla oss som vill ha en arbetarpolitik.

Inom Vänsterpartiet märker vi att partiet på allvar satsar brett för att lyfta upp löntagarnas perspektiv och göra detta till en avgörande utgångspunkt för politiken. Bland annat i form av satsningar för att stärka fackligt aktiva partimedlemmar för att våra röster ska höras bättre. Vi ser också att ett växande antal fackligt förtroendevalda tar plats i partiets beslutande strukturer på olika nivåer. Det är något som fler partier borde ta efter om man vill göra sig förtjänt av löntagarnas röster.

Står upp för sina löften

Sist men inte minst har Vänsterpartiet, som inget annat parti under den gångna mandatperioden, visat att man står upp för sina löften. Det som sägs backas upp i vad man gör, vilket långt ifrån alltid är fallet i politiken idag. Det är också ett gott argument till varför vi kommunalare borde rösta vänster i årets val.