Hur säkrar man sin SGI om man är sjukskriven på 100 procent och blir arbetslös? Ska man skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller vänta tills sjukskrivningen upphör? 

/ Fundersam


SVAR: Under tiden man är sjukskriven med sjukpenning är SGI skyddad. Man behöver inte anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen så länge man får sjukpenning från Försäkringskassan. 

Men inom 25 dagar efter den sista dagen med sjukpenning måste man anmäla sig som arbetssökande. Man ska också aktivt söka arbete och vara beredd att ta ett arbete i samma omfattning som den tidigare fastställda SGI:n är baserad på. 

Rekommendationen är att alltid kontakta Försäkringskassan för att få information om vad som gäller i det individuella fallet.