Fackförbunden inom välfärdssektorn har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona uppdaterat det så kallade krigs- och beredskapsavtalet, KR-avtalet. Förändringarna gäller från och med den 1 juli i år. 

KA har pratat med Jonas Nilsson, förbundsombudsman på Kommunal. 

Varför finns KR-avtalet och vad innebär det?

– Det här är ett avtal som förhandlades fram 1988. I korta drag är det ett avtal som träder i kraft i situationer som vi minst önskar, såsom att Sverige är på väg in i ett krigstillstånd eller befinner sig i krig. Det som är lite speciellt med det här avtalet är att det bara kan träda i kraft efter ett regeringsbeslut om att den arbetsrättsliga beredskapslagen ska gälla, eller när centrala parter beslutar om det. Det sker om det finns ett stort krigshot mot landet.

Varför har ni uppdaterat avtalet just nu?

– Dels är avtalet från 1988 och hänvisar till paragrafer i lagar och avtal som inte längre är aktuella. Det andra är läget i omvärlden och då syftar jag framför allt på kriget i Ukraina. Den viktigaste förändringen är att även Sobonas medlemmar nu omfattas. Det gäller till exempel kommunägda bolag som bedriver mycket samhällsviktig verksamhet, såsom vattenverk. 

Då kan du bli krigs­placerad

KA reder ut

Hur påverkar KR-avtalet mig som medlem i Kommunal?

– Det här påverkar alla som jobbar inom kommuner och regioner. I avtalet reglerar man möjligheten till återhämtning och vila även i de mest extrema situationerna. Det har ett stort värde för kommunalare. Till exempel står det att den ordinarie arbetstiden som högst får vara 60 timmar i veckan. 

Påverkas jag på olika sätt beroende på vilket yrke jag har?

– Avtalet måste inte per automatik gälla alla medlemmar. Som jag sa förut kan den ordinarie arbetstiden vara upp till 60 timmar i veckan, men det betyder inte att alla jobbar så mycket. Det skulle ju även kunna vara så att vissa jobbar sina ordinarie arbetstider. 

– Ett annat exempel är om det skulle bli krig i norra Sverige. Då kanske det är lugnare i de södra delarna, något som innebär att man tar emot skadade från norra Sverige. Då skulle avtalet kunna vara aktiverat för undersköterskor på stora sjukhus i södra Sverige. Det beror helt och hållet på omständigheterna.

Fotnot: Här finns hela krigs- och beredskapsavtalet (extern länk).