Sundsvalls kommun har länge kämpat med ekonomin. I ett försök att spara pengar har kommunen bestämt att de ska omplacera förskolekockar till större kök. 

Fler kockar kommer att jobba på så kallade tillagningskök, där personalen tillagar maten som sedan fraktas till kommunens olika förskolor. 

Men för de som jobbar kvar på förskolorna har arbetsbelastningen ökat. Orsaken är att barnskötarna har fått ta över kockarnas uppgift att ordna frukost och mellanmål till barnen. 

Två timmar

Tanken är att personalen ska avsätta totalt två timmar om dagen till köksarbete, enligt en barnskötare KA har pratat med. Barnskötaren vill vara anonym, då hon är rädd för att straffas av sin arbetsgivare. 

– Det har blivit en markant skillnad. Förut fick barnen gröt till frukost, men vi hinner knappt värma vattnet nu. Därför serverar vi bara fil och frukt, säger barnskötaren.

Flera gånger har hon behövt använda arbetstid, som skulle ha gått till pedagogiskt arbete, för att hinna göra färdigt sina uppgifter i köket. Kollegorna brukar även behöva bolla med varandra om vad allergiker kan serveras. 

”Ska vara som en robot”

På Kommunals lokala sektion är man kritisk till kommunens beslut att flytta på förskolekockarna. Dels har barnskötare fullt upp med sina vanliga arbetsuppgifter, dels saknar de samma utbildning som kockar inom till exempel hygien och allergier.

– Vem vill ta ansvar ifall det händer något allvarligt? undrar Fatma Aksoy, facklig företrädare på Kommunal i Sundsvall, sektionen för barn-och utbildning. 

Missnöjet är även stort bland förskolekockarna, enligt Fatma Aksoy. 

Jag minns själv när jag hade barn i förskolan på 1990-talet. Då kunde barnen lukta på maten och även prata med kocken. Men nu ska de vara som en robot.

Fatma Aksoy, Kommunal

– Synen på kockar är helt annorlunda i dag. Man ser inget värde i deras arbete och tar lika gärna bort dem. Man tänker att en barnskötare kan göra jobbet, men det är inte så det funkar, säger hon och tillägger:

– Jag minns själv när jag hade barn i förskolan på 1990-talet. Då kunde barnen lukta på maten och även prata med kocken. Men nu ska de vara som en robot.

Bättre för det pedagogiska arbetet

Men på Sundsvalls kommun har man en annan syn på förändringen. Genom att flytta på kockar på mindre förskolor har man kunnat satsa mer på det pedagogiska arbetet. Det menar Mikael Nilsson Ryttlinger, ansvarig för förskolor i norra Sundsvall.

– Tanken är att vi ska anställa fler pedagoger. En annan viktig aspekt är att det nu endast är lättare mathantering ute på förskolorna, som kan skötas av en pedagog, säger han. 

Exakt hur många barnskötare kommunen tänker anställa är oklart, enligt Mikael Nilsson Ryttlinger. Men redan nu ser han att kommunen kommer bli mindre beroende av vikarier. 

Flera kommunalare är oroliga över hur barnskötare, som saknar rätt utbildning, ska kunna hantera hygien och framför allt barn med allergier. Hur ser du på den risken?

– Det är klart att det är viktiga frågor, men det är något som pedagogerna behöver förhålla sig till redan i dag. Det är ju ändå dem som serverar rätt mat till rätt barn. Vi har även en internutbildning i detta. Där får de lära sig om livsmedelshygien och annat, säger Mikael Nilsson Ryttlinger.