Jag är med i Handels a-kassa. Nu har jag fått ett vikariat på två månader i en kommun. Ska jag byta a-kassa till Kommunals? Riskerar jag att förlora något om jag byter? Och om jag inte byter a-kassa, får jag ersättning från Handels a-kassa om jag blir arbetslös efter vikariatet i kommunen?

/ Vikarien


SVAR: Är ditt vikariat på två månader måste du inte byta a-kassa. Men tanken är att du ska vara med i den a-kassa du jobbar inom så om du fortsätter att huvudsakligen jobba inom Kommunals a-kassas område så ska du byta.

Om du skulle bli arbetslös efter ditt vikariat så har du rätt till ersättning från Handels oavsett att du jobbat inom Kommunals område.

Om du byter a-kassa är det viktigt att tänka på att det inte blir något uppehåll mellan medlemskapen i de två a-kassorna. Om du går ur Handels den sista i en månad och går med i Kommunals a-kassa den första i nästa månad så blir det inget glapp. Om det blir ett uppehåll i medlemskapet riskerar du att få en lägre ersättning om du behöver a-kassa. 

Det är också bäst att inte byta a-kassa under tiden du är arbetslös. Ett byte tar alltid lite tid och den nya a-kassan måste fatta ett separat beslut om din ersättning. Därför blir det ofta en fördröjning på utbetalningen från den nya a-kassan. Om det är möjligt är det bättre att byta under tid då du inte får arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.