Jag har sökt flera jobb nu i vår. Flera arbetsgivare ställer krav på utdrag från belastningsregistret. Är jag skyldig att lämna registerutdrag? Vilka regler gäller?

/Integritet


SVAR: Arbetsgivaren har rätt att kräva utdrag ur belastningsregistret inför anställning i förskola, grundskola, fritidshem, arbete med barn med funktionshinder samt arbete med barn på HVB-hem.

Det är många arbetsgivare som begär utdrag ur belastningsregistret fast de inte har ett lagligt stöd för detta. Men det finns å andra sidan inget lagligt hinder för arbetsgivaren att kräva ett utdrag ur belastningsregistret vid anställningsprocessen.

En arbetssökande kan vägra visa upp sitt utdrag ur belastningsregistret, men då finns det en risk att den arbetssökande inte får någon anställning.