Vad är en kongress?

SVAR: Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ. Här fattas beslut om vilka mål facket ska arbeta för och vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren. I övrigt fattar man beslut om förbundets ekonomi och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen samt förbundsledningen. 

Vem kan delta och rösta på kongressen?

SVAR: Det gör förbundsstyrelsen och 188 kongressombud som kommer från olika delar av landet. 

Många heta frågor på Kommunals kongress.

Heta frågor på kongressen

Kommunals kongress 2022

Nyheter

Vad är ett kongressombud? 

SVAR: Ombuden har som roll att representera medlemmarna och deras önskemål. De är själva medlemmar och har valts ut i lokala val hösten före kongressen startar. 

Hur många ombud som finns på varje avdelning skiljer sig åt beroende på hur stor avdelningen är, men det finns aldrig färre än två. Här kan du läsa mer om vilken avdelning du tillhör.

När sker kongressen?

SVAR: Kommunal har kongress var tredje år och i år kommer den äga rum mellan den 31 maj och den 3 juni i Göteborg. Det går även att följa kongressen digitalt. 

Hur gör jag om jag är missnöjd över något och vill att Kommunal lyfter frågan?

SVAR: Alla medlemmar kan på egen hand skriva en motion till kongressen. Den kan till exempel handla om en fråga som du önskar att Kommunal ska driva. 

Deadline för att lämna in motioner till årets kongress var i slutet av september i fjol. Ett annat sätt att påverka är att du vänder dig till ett kongressombud. I samtal med ombudet kan du berätta vad du tycker och hur du önskar att personen röstar på kongressen. 

Varför angår kongressen mig om jag ändå inte är på plats?

SVAR: Som medlem påverkas du av kongressen eftersom det fattas en mängd viktiga beslut. I år har det kommit in cirka 2 000 motioner som kongressombuden ska läsa igenom och fatta beslut om.