Vi personal på Furulunds äldreboende har mått dåligt under en lång tid. Många av våra kollegor har under de senaste veckorna sagt upp sig och flera av oss har varit sjukskrivna av utmattning under korta perioder. 

Trots att vi på olika sätt har förmedlat vår oro om de försämrade arbetsförhållandena görs ingenting. Nedskärningen av personal fortsätter och snart ska antalet nattpersonal också minskas. 

Mellanchefer med obegripliga titlar

Den pågående underbemanningen, den höga arbetsbelastningen och den nya schemaläggningen med tuffare arbetspass och längre arbetstider har skapat en ohållbar arbetssituation för oss och en försämrad livskvalitet för våra äldre.

Samtidigt sker en märklig utökning av antalet chefer och mellanchefer med obegripliga titlar och uppdrag såsom konsultationschef, omsorgshandledare, kvalificerade- och vanlig samordnare, aktiverare, flödesombud och så vidare. 

Klarar inte våra dagliga arbetsuppgifter

Redan innan dessa förändringar hade vi en hög arbetsbelastning, men förändringarna har lett till en arbetsmiljö där vi inte klarar av att utföra våra dagliga arbetsuppgifter. Vi vänder oss därför nu till politikerna i borgerligt styrda Partille kommun med ett öppet brev för vi inte kan ha det så här. 

  • Vi tycker att en trygg arbetsplats, där personal ska få uttrycka sina åsikter är en viktig förutsättning för att vi ska kunna utföra våra dagliga arbetsuppgifter.
  • Vi vill ha en arbetsmiljö, där demokrati råder och där personal ges möjlighet till delaktighet, däribland möjligheten att vi personal ska kunna påverka schemaläggningen.
  • Vi vill att de avdelningar och arbetspass som är underbemannade återigen ska bli fullbemannade.
  • Vi vill att det ska sättas stopp på den stenhårda linje som vård och omsorgsförvaltningen driver, vilken sker på bekostnad av vår hälsa och våra äldres livskvalitet.
  • Vi vill ha en förändring av vår ohållbara arbetssituation och på våra äldres försämrade livskvalitet.

Demonstration nästa vecka

Nästa vecka 3 maj klockan 17.30 ska vi samlas på Kyrktorget i Partille för att gemensamt gå till kommunhuset för att demonstrera vårt missnöje med den förda politiken och för att framföra våra krav.